Brugervilkår SundeValg.dk


Vilkårene er sidst ændret den 6. maj 2009.


1: Generelle brugervilkår

Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos SundeValg.dk. Vilkårene regulerer forholdet mellem dig som bruger og os som udbydere af SundeValg.dk
www.SundeValg.dk er et sundheds-fremmende internet-site. Det gør det lettere for brugerne at holde øje med og fremme egen sundhed via sunde valg. Det daglige energiforbrug og energiindtag kan kortlægges. Alternative fødevarer og aktiviteter kan sammenlignes. Brugeren kan lave online sundhedstjek. Brugeren kan opstille og sammenligne personlige sundhedsprofiler. Brugeren kan se forslag til øvelsesprogrammer.
Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres eller værges samtykke, før du accepterer disse Brugervilkår. Du bør også spørge dine forældre eller værge om hjælp, hvis der er noget, du ikke forstår.
Ved at sætte mærke i kassen “Jeg har læst og jeg accepterer brugerbetingelserne” og ved oprettelse af din profil, tilkendegiver du, at du (og hvor relevant dine forældre/din værge) er indforstået (indforståede) med disse Brugervilkår. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår bør du ikke forsætte på www.SundeValg.dk.
Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel, at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår. Tjek derfor venligst vilkårene på www.SundeValg.dk for at se, om der er foretaget ændringer. Øverst kan du se, hvornår Brugervilkårene sidst er opdateret. Din fortsatte brug af www.SundeValg.dk efter en opdatering af disse vilkår regnes for din indforståelse med ændringerne. Såfremt der er tale om ændringer, som www.SundeValg.dk skønner har væsentlig betydning for dig som bruger, vil vilkårene blive fremsendt til den mailadresse, du har registreret hos os. Alternativt indlægger vi i en periode en besked herom på skærmen ifm login.
SundeValg.dk er berettiget til at sende alle meddelelser m.v. pr. E-mail til den af brugeren oplyste e-mailadresse.
Aftaler indgået vedrørende SundeValg.dk indgås på dansk og er undergivet dansk lov.
SundeValg.dk ejes af virksomheden Ibensoft ApS Fru Ingesvej 19, 4140 Sorø, CVR nr. 30244958, kontakt kontakt@sundevalg.dk, +45 31126383. Sitet udbydes af Ibensoft ApS i samarbejde med Scandinavian Health Promotion og Fysioterapeut og MEd, Nete Bogetoft.
Hvis du har spørgsmål til brugervilkårene, som du ikke synes fremgår nedenfor, kan du skrive til os på kontakt@sundevalg.dk


2: Særlige forhold vedrørende brugen af SundeValg.dk

Oplysninger og informationer på dette site må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning eller behandling af autoriseret læge. Sitet kan ikke erstatte fagpersoners individuelle råd og behandling. Det indeholdte må således heller ikke opfattes som diagnose eller basis for diagnoser.
SundeValg.dk kan ikke drages til ansvar for skader eller andre gener opstået i forbindelse med brugen af informationer indeholdt i materialet på SundeValg.dk.
Da kommunikationen som led i dit medlemskab foregår over Internettet, kan der i uheldige tilfælde forekomme komplikationer, som www.SundeValg.dk ikke kan gøres ansvarlig for. Vi tjenesteudbyder og afsender et produkt, men kan selvsagt ikke garantere for problemer hos tredjepart, hvis eksempelvis din internetudbyder har problemer eller dit modem går i stykker. Skulle der forekomme problemer på vores side, søger vi at udbedre dem hurtigt som muligt. Vi kan ikke gøres ansvarlige for fejl og mangler på vores side af ikke-permanent karakter, og vi kan højst gøre økonomisk ansvarlig svarende til det beløb, som en bruger har forudbetalt.


3: Priser og betaling

Alle priser på SundeValg.dk er inklusive moms. De til enhver tid gældende priser for brug af SundeValg.dk fremgår af hjemmesiden.
Betaling sker forud ved periodens begyndelse.
Du kan vælge at betale manuelt i hver periode eller du kan tilmelde dig automatisk betaling.
Ved at vælge automatisk betaling, accepterer du, at vi ved starten af hver periode, indtil du opsiger din tilmelding som bruger af SundeValg.dk, trækker et beløb svarende til den periodelængde du har valgt at tilmelde dig. Du pålægges intet ekstra gebyr for automatisk betaling. Hver gang, der sker en automatisk betaling, vil du modtage en kvittering pr. e-mail, hvis du har tilmeldt dig e-mail advisering.
Du kan altid fravælge automatisk betaling. Du vil da overgår til manuel betaling, når den periode du allerede har betalt for, udløber.
Vi forbeholder os ret til at justere priserne. En prisjustering vil, for eksisterende medlemmer, tidligst have betydning for næste betalingsperiode. Hvis du er tilmeldt automatisk betaling vil du modtage besked med e-mail om eventuelle prisstigninger.
Betalinger gennemføres via PBS godkendt betalingsgateway. Vi anvender hermed gældende standarder for betalinger på internettet.
Når du har indmeldt dig online som medlem, modtager du en ordrebekræftelse/ kvittering pr e-mail.
Hvis du er tilmeldt automatisk betaling og dit kort udløber før næste betalingstidspunkt modtager du besked herom, og vi beder dig oprette dit abonnement på ny med et nyt kort.
Hvis du ønsker at ændre det kort du anvender skal du opsige dit nuværende abonnement og oprette et nyt abonnement med det nye kort.


4: Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor du opretter dig som bruger. Fortryder du din tilmelding, bedes du kontakte os via e-mail på kontakt@sundevalg.dk og meddele os, at du gør brug af din fortrydelsesret.


5: Reklamation

Opleves der problemer med funktionerne på www.SundeValg.dk, kan henvendelse ske til support@SundeValg.dk.


6: Opsigelse

Hvis du ikke betaler for en ny periode ophører du automatisk som bruger. Vi gemmer dog dine indtastninger i 3 måneder. På den måde har du mulighed for at vende tilbage som bruger med dine data intakt. 2 uger før data slettes sender vi dig desuden for en sikkerhedsskyld en mail, så du har mulighed for at reaktivere din brug af www.sundevalg.dk.
Du kan til enhver tid ophøre med at være bruger af SundeValg.dk og få lukket din konto uden at skulle betale udover den periode, du allerede har betalt for. Du får – bortset fra de først 14 dage hvor du har fortrydelsesret - ikke penge retur for en eventuel resterende del af en periode, du allerede har betalt for. Hvis du vil lukke din konto og have dine data slettet med det samme kan du kontakte os på kontakt@sundevalg.dk.


7: Misligholdelse

SundeValg.dk er berettiget til at opsige dig som bruger med 30 dages varsel. Såfremt du har betalt for en periode, som rækker længere end opsigelsesperioden, vil du få refunderet den overskydende betaling til en bankkonto oplyst af dig.
SundeValg.dk er endvidere berettiget til at bortvisere brugere, der opfører sig chikanøst, truende m.v. overfor andre brugere, eller hvis en bruger i øvrigt udviser en adfærd, som ikke hører til på SundeValg.dk. Konsekvensen af en bortvisning er, at man øjeblikkeligt bliver udelukket fra hjemmesiden.
Du må ikke oprette profiler i andres navn. Du må heller ikke udgive dig for en anden eller bruge urigtige data, når du sender meddelelser på denne tjeneste. Profilnavn samt password er personlige og må ikke videregives til andre. God opførsel er vigtigt for os og forventes af vore brugere. Vi kan dog ikke påtage os ansvaret for kommunikation eller materiale, som brugerne sender til hinanden.
Såfremt vi ser os nødsaget til at slette din profil som følge af overtrædelse af vort regelsæt, mister du den resterende medlemsafgift fra tidspunktet for sletningen til udløbet af den valgte medlemsperiode.


8: Ansvar

Nedenstående gælder medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.
I det omfang SundeValg.dk indeholder links til andre hjemmesider, indestås der ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse hjemmesider. SundeValg.dk indestår heller ikke for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der linkes.
I det omfang SundeValg.dk gør det muligt at tilmelde sig brugergrupper og kommunikere med andre brugere påtager SundeValg.dk sig ikke nogen former for ansvar for materiale, informationer og kommunikation formidlet mellem brugerne. Ulovligt materiale offentliggjort af brugere på SundeValg.dk vil blive fjernet, så snart det kommer til vores kendskab.
SundeValg.dk, herunder selskabets ansatte, kan hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser foranlediget af brugen af SundeValg.dk, herunder skader og tab som følge af downloading af materiale, åbning af programmer m.v.
SundeValg.dk kan endvidere ikke gøres ansvarlige for hverken fysiske eller psykiske skader, sygdomme m.v., der måtte opstå som følge af vægttab, forsøg på vægttab, aktiviteter, måling eller træning, ligesom direkte og indirekte tab i øvrigt er SundeValg.dk uvedkommende.
Uanset hvad kan SundeValg.dk aldrig blive ansvarlig for et større beløb, end det den pågældende bruger har betalt for at benytte SundeValg.dk.


9: Copyright

Alt indhold på www.sundevalg.dk er beskyttet under loven om ophavsret. Alle rettigheder til sitet www.SundeValg.dk, dets design, indhold og delelementer, herunder layout, tekst, grafik, fotografier og billeder tilhører ejeren af www.SundeValg.dk, og må ikke uden konkret forudgående samtykke fra ejer kopieres, vises eller distribueres til tredjemand.
Vi har gjort os anstrengelser for at sikre, at materialet på SundeValg.dk ikke er underlagt ophavsrettigheder som er uforenelige med materialets tilstedeværelse på SundeValg.dk. Skulle der alligevel forefindes billede, tekst eller andet illustrationsmateriale på dette site, som ophavsretsligt tilhører andre, kan vi kun opfordre til, at man gør os opmærksom herpå og materialet vil straks blive fjernet.
Et udsnit af de data, der findes i madvaredatabasen er hentet fra Fødevaredatabanken, version 6.02c, Fødevareinstituttet 2007. De nærmere betingelser for brug af dette materiale oplyses på Fødevareinstituttes hjemmeside.
Brugere kan dog frit printe materialet til eget private og ikke-kommercielt brug på disse betingelser: At dokumenterne forbliver hele, uredigerede og uden ændringer, at intet gebyr må tages for privat udlån af materialet, at ophaverettigheder og www.SundeValg.dk's navn udtrykkeligt angives som kilde .


10: Personoplysninger og datasikkerhed

SundeValg.dk lægger meget vægt på en høj datasikkerhed i forbindelse med driften af SundeValg.dk. I den forbindelse gør vi meget ud af at beskytte de personlige oplysninger, du afgiver i forbindelse med, at du benytter SundeValg.dk.
Dataansvarlig for SundeValg.dk er Ibensoft ApS, Fru Ingesvej 19, 4180 Sorø, CVR-nr. 30244958, telefon 23 32 64 95, email: support@sundevalg.dk.
Alle spørgsmål vedrørende datasikkerhed og behandling af personoplysninger i forbindelse med SundeValg.dk skal ske via ovennævnte kontaktadresse.
Når du opretter dig som bruger på SundeValg.dk, afgiver du nogle personlige oplysninger. Det drejer sig om kontaktinformation (navn og e-mail-adresse) samt oplysninger, der er nødvendige for at kalorieberegninger mv kan tilpasses netop dig (køn, alder, højde, vægt, motionsvaner mv).
Vi indsamler og registrerer alene disse personoplysninger med dit specifikke samtykke. Ligeledes er du bekendt med formålet med, at vi registrerer disse oplysninger.
Som registreret har du altid mulighed for indsigt i de data vi har registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Du kan altid få adgang til dine registrerede personoplysninger hos SundeValg.dk. Det kan du gøre ved at logge ind med dit brugernavn og password. Hvis du opdager en fejl i de registrerede oplysninger kan du enten rette dem online eller du kan kontakte os på kontakt@sundevalg.dk.
Dine data kan på overordnet aggregeret (opsamlet) og anonymt niveau indgå I undersøgelser med henblik på statistik, forskning eller tendensvurderinger. Dine personhenførbare personlige data vil i de tilfælde være fjernet, med mindre du har givet os tilladelse til andet.
Hvis du deltager i en brugergruppe på SundeValg.dk, vil de andre brugere alene kunne se det brugernavn, du har valgt at benytte i din brugerprofil. Herudover vil andre brugere alene få kendskab til de oplysninger, du selv måtte vælge at dele i det fælles forum. Du opfordres i den forbindelse til at tænke dig godt om, førend du afgiver personlige oplysninger.
Dine registrerede oplysninger opbevares som nævnt i 3 måneder efter, at du er stoppet som bruger. Vi opbevarer dine oplysninger med det formål at kunne genåbne din brugerprofil, inklusive dine tidligere registreringer, såfremt du kontakter os indenfor 3 måneder.
Du kan på ethvert tidspunkt kræve dine personoplysninger slettet. Hvis du ønsker dette skal du kontakte os på support@sundevalg.dk.
Såfremt du betaler med betalingskort, bliver dine kortoplysninger sendt direkte og krypteret til vores betalingsudbyder. SundeValg.dk og vores medarbejdere har derfor ikke adgang til dine kortoplysninger mv.


11: Cookies

Vi forbeholder os ret til at indsamle anonymiseret logstatistik på www.sundevalg.dk. Logstatistikken bruges til at optimere websitet og dets funktionaliteter. Logstatistikken holdes strengt fortrolig og videregives eller sælges ikke til tredjepart.
SundeValg.dk bruger cookies til at registrere dig som bruger, når du logger ind på dine personlige sider. Vi anvender ikke cookies fra tredjepart og vi registrerer heller ikke personlig information om dig og din færdsel på SundeValg.dk via cookies.
Du kan slette cookies ved at gå ind i Internet Explorer og vælge "Funktioner". Her vælger du "Internetindstillinger" og derefter "Slet cookies". Du skal være opmærksom på, at du herved sletter ALLE cookies.Vi ønsker alle vores brugere god fornøjelse med SundeValg.dk.
Og husk altid at bruge jeres sunde fornuft, når det drejer sig om kost og motion!

SundeValg.dk